Artikelen » Feest en gedenkdagen » Feest » Noachieden en het vieren van Pesach
Auteur: Geschreven door Richard Mather vertaald en bewerkt door Ilonia
Publicatiedatum: 16 april 2014
Gelezen: 1778
Noachieden en het vieren van Pesach  

Bron: Israel national news 

Noachieden zijn het symbool van G’ds liefde voor de gehele mensheid, doordat ze wetten volgen die voor de gehele mensheid geldt. Ondanks dat Noachieden Pesach niet mogen vieren volgens de Joodse gebruiken is dit feest voor Noachieden een unieke gelegenheid om de spirituele zijde van vrijheid te ervaren, zoals de schrijver ons zal laten zien in dit artikel.

Religieuze dagen kunnen voor Noachieden vreemde tijden zijn.  Als een Bne Noach die in Groot Brittannië vier ik niet de Christelijke feestdagen, zoals Pasen en kerstmis. Ook kan ik niet de Joodse feestdagen vieren, zoals Pesach. Ten eerste omdat er geen Noachidische gebruiken zijn en ten tweede omdat ik niet in de buurt van een synagoge woon.

Tijdens Pesach bevinden Noachieden zich in een moeilijke situatie, omdat het een belangrijk feest is voor de Joden die Noachieden niet als zodanig mogen vieren.  Hoe kunnen Bne Noach toch Pesach vieren zonder dat je de Joodse gebruiken overneemt? Noachieden mogen tot op zekere hoogte invulling geven aan feestdagen, zoals Pesach en de Sabbat, maar het wordt niet aan Noachieden opdragen door G’d om dit te doen. In het kort: Noachieden mogen de feestdagen op een gepaste wijzen vieren zonder dat men de Joodse gebruiken overneemt.

In het boek de Divine Code op blz. 67 staat: Wanneer een niet-Jood wordt uitgenodigd door Joden voor Pesach en hem wordt matzes aangeboden als voedsel of degene wordt uitgenodigd voor Sukkot dan wordt er door niet-joden geen verbod overtreden, omdat dit wordt gedaan om de gast te eren.

De Bne Noach wordt niet opgedragen om zijn huis van chametz vrij te maken, maar kunnen wel andere dingen doen om zo de spirituele waarde van Pesach te vieren. Volgens rabbijn Yoel Schwartz van de Jeruzalem rechtbank voor Bne Noach kunnen Noachieden wel een voorjaarsschoonmaak houden, een donatie voor goede doelen, het verhaal lezen van de uittocht en een maaltijd met de familie en vrienden houden. Dit is wat Noachieden kunnen doen voor en tijdens Pesach, zolang je maar niet bepaalde rituele of gebruiken invoert om zo Pesach te vieren.

Maar ik voel me meer aangetrokken door een andere suggestie van rabbijn Schwartz en dat is om na te denken over wat menselijke vrijheid is. De uittocht van de Israëlieten uit Egypte, zegt de rabbijn, en was zowel Joden als niet-joden “een schoonmaak voor de mensheid van slechte gewoontes”. Slechte gewoonte zoals diefstal en immoraliteit is ook volgens de Noachidische Code verboden. Een niet-Jood die afstand doet van deze “slechte gewoontes” en zich houdt aan de Noachidische geboden wordt “een rechtvaardige onder de volken” en verdient zo een eeuwige deel in de Toekomstige Wereld (Olam Haba). 

Vrijheid heeft voor verschillende mensen een andere betekenis. Als een journalist ben ik dankbaar dat ik in een land woon (GB) waar er persvrijheid is. Ook ben ik dankbaar dat ik niet een slaaf ben van de Farao of leef onder het bewind van Hitler. Aan de andere kant kan te veel vrijheid ook gevaarlijk zijn, zoals het toestaan van landen (bijvoorbeeld Iran en Noord Korea) of organisaties zoals Hamas om de vrijheid van Israël en Amerikaanse burgers te bedreigen.

Er is een verschil met vrijheid en wat je mag en daarom heeft G’d de mensheid geboden om een rechtssysteem op zetten. Als het rechtssystem goed functioneert dan beschermt dit tegen de burgers die van hun vrijheden worden berooft. Een dergelijk rechtssysteem sluit moordenaars, verkrachters en terroristen op. Maar dan rijst de vraag waarom schiep G’d een wereld waar goed en slecht bestaat?

Het standaard antwoord is dat G’d de mens een vrije wil gaf. Ook al dringt G’d ons aan om “te kiezen voor het leven” (Dewariem/ Deuteronomium 30:19), dan nog kunnen we ervoor kiezen het niet te doen. Maar al kiezen we om een ander pad te volgen dan die van G’d,  is er altijd een mogelijkheid om terug te keren en om zijn G’ddelijke plan van goedheid en vriendelijkheid. Met het feest Pesach kun je uitstekend de macht van straffen en verlossen van G’d herdenken. Zelfs de straf die G’d gaf aan de Egyptenaren is deel van een groter verlossingsplan om de Israëlieten te bevrijden en om hun het licht van de naties te worden.

Eén van de reden dat Pesach zo belangrijk is, is omdat het een voorbode is voor het geven van de Tora die ook de Zeven Noachidische Geboden omvat. Noachieden houden de de zeven geboden, omdat ze op Sinaï werden geboden en niet omdat ze door Adam of Noach werden ontvangen. Ook is een feit belangrijk dat Hasjem de Tora openbaarde. Om voor  Noachieden de status te krijgen als rechtvaardige onder de volken is het cruciaal dat de Zeven Noachidische Geboden te accepteren als geboden gegeven door G’d. Als een Noachide de Zeven Noachidische Geboden houdt omdat het logisch is dan wordt hij niet beschouwd als rechtvaardige.

De uittocht is het waard om te overdenken, omdat er geen andere autoriteit is in het universum is. De macht van de Farao is beperkt en corrupt en het tegenovergestelde van het koningschap  van Hasjem die ongelimiteerd en rechtvaardig is. Zowel Joden als Noachieden verkondigen het unieke, de eenheid en de autoriteit  van Hasjem.  Zoals rabbijn Moshe Weiner zegt: “Het is een continue verplichting voor elke persoon om na te denken en te overpeinzen over het bestaan van de Meester van het universum en Zijn Grootheid, om zo de kennis van G’d in je hart en gedachten te versterken.

Koning David vatte het goed samen toen hij zei: “De Heer is weldadig in al Zijn wegen en getrouw in al Zijn werken.”G’ds goedheid en Zijn ontmetelijke liefde voor de Israëlieten werden tijdens de eerste Pesach en het daaropvolgende van het geven van de Tora aangetoond. Het is hetzelfde geloof in G’ds goedheid en kracht waar de Noachiden in geloven en alles wat Hasjem doet goed is voor het ultieme welzijn van het individu en het welzijn van de hele wereld.

Dus voor Noachiede kan Pesach een goed moment zijn waar zij de gift van vrijheid, Zijn goedheid en Zijn trouw van G’d naar Joden en Noachieden toe, kunnen overdenken. Misschien doe ik volgend jaar wel de voorjaarsschoonmaak. 

Laatste onderwerpen op het forum in de categorie Feest en gedenkdagen:
Er bestaat geen forum voor deze categorie.
[ Meer forumberichten ]

Legenda:
 Deze artikelen zijn erg toegankelijk
 Voor deze artikelen dient u enige achtergrond te hebben
 Artikelen geschreven voor mensen met kennis van het betreffende onderwerp
De inhoud van de verslagen, artikelen en berichten die op het forum worden geplaatst geven de visies en meningen van de auteurs, en niet die van de beheerders, moderators of webmaster. Zij kunnen derhalve niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud ervan.