Artikelen » Geschiedenis en politiek van Israel » Politiek en de media » Kinderen van Israël
Auteur: Devorah
Publicatiedatum: 07 januari 2005
Gelezen: 1989
Kinderen van Israël  

 

Gisteren hebben wij evenals als vorige jaar een hele mooie bijeenkomst gehad met de rabbijn van Savyon, de rabbijn Brodman en diens zoon rabbi Shmuel Aharon Brodman.

Centrum voor Joodse studie in Savyon
'Laat mijn volk weten'. Dat is de slogan van David Brodman, die met man en macht werkt aan de opdracht om seculiere kinderen uit alle delen van Israël te vertellen dat de God van Abraham, Izaak en Jacob ook hun God en Vader is.
Elke dag bezoeken honderden kinderen en ouderen zijn centrum in Savyon. Daar vertelt hij over de Joodse geschiedenis uit de Tenach. Brodman vertelt: "Rond Tel Aviv en ook in andere streken van Israël is de verwereldlijking enorm. Toch is er in deze streken een grote honger naar Gods woord. Vooral in deze extreem moeilijke tijden vragen vele jongeren zich af wat het betekent om Jood te zijn. Waarom zijn we door de eeuwen heen bedreigd en vervolgd en zijn we nog steeds niet veilig, nota bene in ons eigen land? Dat werpt hen terug op hun Joodse wortels. Ik bespeur een soort reveil, vooral onder jongeren. Ze willen weten wie God is."
Rabbijn Brodman werd in 1936 in Rotterdam geboren en kan zich de bombardementen op de havenstad nog goed herinneren. Hij overleefde miraculeus de verschrikkingen in het concentratiekamp Theresiënstadt. Brodman maakte alija naar Israël in 1973. Dit unieke centrum is volledig onafhankelijk en a-politiek.

Het was een ware traktatie deze geleerde voor de tweede keer te mogen aanhoren, waar thema kinderen van Israël centraal stond.

De rabbijn begon met een Talmoedische Spreuk waarin ons geleerd wordt dat het een zegen is om je vrienden terug te zien. Als het ware heeft de Eeuwige ons doen herleven. M.a.w. het is een zegen dat de rabbijn en wij allen na een jaar elkaar mogen terugzien. En inderdaad, het was voor mij een groot kado om rabbijn Brodman zeer uitgebreid te mogen ontmoeten en in private te mogen spreken, even eens met zijn zoon.

De rabbijn vertelt ons dat alle tekenen van de einde der tijden aanwezig zijn. Rampen volgen elkaar steeds sneller op, conform de voorspellingen in de Bijbel, maar ook in de Kabbalah , m.n. de Sefer Hazohar, het Boek van de Glorie. De Kabbalah heeft eeuwen en eeuwen geleden immers voorspelt dat in september/oktober 5765/5766 (2005) vele aardbeving over de wereld zouden plaatsvinden. En we hebben mogen concluderen, achteraf, dat Joodse kabbalisten wel degelijk de Roeach Hakodesj bezitten om zo voorspellingen correct weer te geven zónder dat zij de label van een Nostradamus op hun borst toegeschreven dienen te hebben. Zoals er staat geschreven in de Tora:
Hieraan: als een profeet namens de Heer het woord voert en er gebeurt niets, zijn woorden worden niet bewaarheid! Zo'n profeet spreekt geheel voor eigen rekening. Laat je door zo iemand niet van de wijs brengen. Dewariem/Deut. 18:22. De Joodse Kabbalah is goed, zolang je alleen inlaat met de echte Kabbalisten i.p.v. Hollywood of New-Age Kabbalah.

De rabbijn kon zeer terecht zijn voorliefde voor de legendarische rabbijn en Tora-verklaarder RaSJi niet onder stoel en banken schuiven en vol liefde heeft hij RaSJi's eerste commentaar op de Tora centraal gezet om het punt van deze thema te maken.
De Tora is een praktijkboek. Een doe-boek. Een boek met leefregels om zo tot een lang, gezond en gelukkig bestaan te creëren met G'd en je medemens. Maar waarom begint zo'n doe-boek met het Scheppingsverhaal? Dit komt ook voort vanuit een profetische oogpunt. RaSJi stelt het volgende:
de Kracht Zijner werken [het scheppingswerk] maakte Hij Zijn volk bekend, om hun te geven het erfdeel der volkeren (Ps. 111:6). Want, indien de natiën der wereld tot Israël mochten zeggen: ‘"rovers zijt gij, want gij hebt de land der zeven volkeren veroverd", dan kunnen zij hun zeggen: de gehele aarde is van den Heilige, geloofd zij Hij; Hij heeft haar geschapen en haar gegeven aan hem, dien het Hem goed dacht; met Zijn wil gaf Hij haar hun en met Zijn wil ontnam Hij haar hun en gaf Hij haar ons.
Met dit antwoord uit het commentaar van RaSJi's op Bereesjiet/Genesis 1:1 sla je de aanklacht van het gehele Arabische- en Westerse wereld lam. Immers het is zeer actueel dat Israël door de natiën der wereld voor (land)rovers worden aangezien.
Echter wie zou dit antwoord van de Tora en haar commentaar van RaSJi's aanvaarden? Wie moet daarvan worden overtuigd, vraagt de rabbijn af.

Vervolgens wijst de rabbijn ons op de citaat uit het commentaar van RaSJi's die in verschillende persoonvormen staan. Er staat G'd heeft het hún (de Arabieren) gegeven en nu geeft Hij het aan ons ipv G'd heeft het júllie (de Arabieren) gegeven en nu geeft Hij het aan ons. Hoe komt dit? Simpel om het feit dat de vraagstelling niet tot de natiën der wereld en de Arabieren gesteld moet worden, maar aan Israël zelf. De kinderen van Israël moeten weten en overtuigd zijn dat de Kracht Zijner werken Zich uit in Zijn volk: Kinderen Israëls. Wanneer je ipv van "hun" "jullie" zegt, dan dien je de Arabieren te overtuigen. Nee zegt het commentaar van RaSJi, die óók uit de Middeleeuwen stamt en dus een profetische blik naar anno 2005 heeft gehad: de overtuiging moet naar de Jood en níet naar de Arabier.

De EU ziet immers de waarheid niet. Zij zien niet de waarheid wíe de oorlog begonnen is. Vervolgens wordt Israël in de schoenen geschoven dat zij zelf zelfkritiek uiten middels linkse bladen zoals de Ha-ârets, waar beweert wordt dat Israël in 1948 en 1967 zelf fout zou hebben gezeten. Een bevriende rabbijn van rabbijn Brodman vroeg aan 250 defensieleden van Israël het volgende om te illustreren wat er in Seculier Israël leeft:
Rabbijn: "Welk recht hebben wij om dit land te verdedigen?
Soldaat 1: "Ik begrijp de vraag niet. Dit is ons geboorteland."
Rabbijn: "Waar ben jij dan geboren?"
Soldaat 1: "in Bulgarije".
Rabbijn: "Dan is Israël niet jouw moledet (geboorteland)"
Soldaat 2: "Wij hebben de Holocaust gehad waar 1/3 van mijn volk is omgekomen. Daarom verdedigen wij ons land."

[ vorige ] Pagina 1 van 2 [ volgende ]
Laatste onderwerpen op het forum in de categorie Geschiedenis en politiek van Israel:
Er bestaat geen forum voor deze categorie.
[ Meer forumberichten ]

Legenda:
 Deze artikelen zijn erg toegankelijk
 Voor deze artikelen dient u enige achtergrond te hebben
 Artikelen geschreven voor mensen met kennis van het betreffende onderwerp
De inhoud van de verslagen, artikelen en berichten die op het forum worden geplaatst geven de visies en meningen van de auteurs, en niet die van de beheerders, moderators of webmaster. Zij kunnen derhalve niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud ervan.