Artikelen » Geschiedenis en politiek van Israel » Politiek en de media » Staan wij voor de verlossing ja of nee?
Auteur: Lea Farkash
Publicatiedatum: 11 februari 2009
Gelezen: 1237
Conclusie  

Nou nou, als je dit leest dan is het logisch dat je bang wordt voor wat de toekomst ons, het Joodse volk, en de rest van de wereld zal brengen. We kennen het Chanoekafeest. Poerim, de overwinning op Haman van Perzië, staat voor de deur. De gelijkenis met Mahmoud Ahmadinejad van Iran is heel opvallend. Ze spreken beiden dezelfde woorden over de 'vernietiging van het Joodse volk'.
Een vertaling van het gebed dat wordt gezegd op Poerim: "Voor de wonderen en de verlossing, de geweldige daden en de bewijzen van redding, de wonderlijke dingen en voor de daden die ons getroost hebben waarmee U onze voorouders gered heeft in die dagen en op deze datum:
In de dagen van Mordechai en Esther in de hoofdstad Soesan
(Teheran?) toen de slechte Haman (Ahmadinejad?) tegen hen opstond en hen wilde verdelgen, vernietigen en vermoorden alle Joden van jong tot oud, kinderen en vrouwen, op één dag.... Maar U, in Uw grote barmhartigheid, heeft U zijn plan verijdeld en zijn intenties tegengehouden en hebt hem gewroken en hij is samen met zijn zonen opgehangen aan de galg".

Of laten we even een kijkje nemen naar het gebed dat tijdens Chanoeka gezegd wordt:
"In de dagen van Matitjah, de zoon van Jochanan de Chashmoneeër toen de goddeloze Griekse regering opstond tegen Uw volk Israël.... U hebt in Uw barmhartigheid hen geholpen in de tijd van nood, U hebt voor hen gevochten...U heeft de sterken overgeleverd in de handen van de zwakken, velen in de hand van weinigen enz." Er bestaat geen Achasjwerosh meer en geen Haman. Geen Griekse regering. En binnenkort ook geen Ahmadinejad van Iran.

Dus wat kunnen wij doen? Tot inkeer komen en vertrouwen op G'd. Mijn conclusie op de vraag of de Verlossing binnenkort zal plaatsvinden: Ja, heel binnenkort. Dus ondanks alles verlies de moed niet, want G'd zal ons redden.

©Lea Farkash voor FAQ-online 2009

Pagina index: 
Laatste onderwerpen op het forum in de categorie Geschiedenis en politiek van Israel:
Er bestaat geen forum voor deze categorie.
[ Meer forumberichten ]

Legenda:
 Deze artikelen zijn erg toegankelijk
 Voor deze artikelen dient u enige achtergrond te hebben
 Artikelen geschreven voor mensen met kennis van het betreffende onderwerp
De inhoud van de verslagen, artikelen en berichten die op het forum worden geplaatst geven de visies en meningen van de auteurs, en niet die van de beheerders, moderators of webmaster. Zij kunnen derhalve niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud ervan.